ZATVARANjE – popularno zastakljivanje terase – privatna kuća

Zastakljivanje terase, aluminijum bez termoprekida

Zatvaranje terasa, formiranje duplih fasada, ukoliko se planski izvede, može značajno da poboljša energetsku efikasnost objekta, a samim tim i da utiče na vrednost svake pojedinačne nekretnine u njemu. Najbolje je koristiti neke od savremenih materijala kao što su višekomorni PVC ili aluminijumski profili sa termičkim prekidima i sa termoizolujućim, višeslojnim paketima stakla. Ovakvi prozori su trajni, moderni i obezbeđuju dobru termičku i zvučnu izolovanost prostora.

Naš klijent se ovoga puta odlučio profile bez termoprekida što donekle dodatno štiti stan od spoljnih elemenata ali ne pruža dovoljnu termoizolaciju.

Klizni sistemi - Klizno otvaranje sa 4 krila

Postoje više vrsta ovih sistema u zavisnosti od potreba i želja klijenata, prostorije gde se ugrađuju i načina izvedbe otvaranja. Na primer, u zavosnosti od broja šina postoje sistemi sa dva i tri klizača. Sistem sa dva klizača dozvoljava da se mimoilaze dva ili četiri krila dok sistem sa tri klizača tri ili šest krila. U ovom slučaju korišcen je sistem sa četri krila.

Client
Privatni investitor
Date
Februar 2019.
Services
Zastakljivanje terase ALU stolarija