Aluminijumski lučni prozori sa termoprekidom

Stara zgrada u centru Beograda, postavljanje aluminijumskih lučnih prozora sa termoprekidom

Lučni aluminijumski prozori imaju odličnu statičku stabilnost za razliku od PVC-a koji ne može imati čelično ojačanje u luku. Ovi prozori su rađeni u dve boje unutra i spolja sa mogucnošću kipovanja. Pošto je reč o stambenoj prostoriji naravno profili su rađeni sa termoprekidom zbog izolacije. Izbor oblika prozora je gotovo neograničen što se tiče aluminijuma. Od obično pravougaonih preko lučnih do trapezoidnih prozora mogu se ostvariti razne želje. Pored izbora oblika, jedva da postoje ograničenja u šemi boja.

Velika pažnja mora se posvetiti prilikom uzimanja mera za nove prozore

Prilikom uzimanja mera, moguće je da se dobiju različiti rezultati odnosno dimenzije. U praksi je to čest slučaj, bez obzira da li je u pitanju prva ugradnja ili zamena postojeće stolarije. Takva situacija nalaže da kao relevantnu vrednost potrebno je zabeležiti najmanju meru koja je dobijena, iz razloga što je lakše da se manji prozor montira u veći otvor, a sav višak se može lako popuniti odgovarajućim izolacionim materijalom. U suprotnom, ukoliko je prozor veći od otvora na objektu, otvor se mora proširivati što zahteva duže vreme ugradnje uz veće troškove. Na ovom slučaju se vidi koliko je precizno urađeno merenje tako da je ostalo vrlo malo viška prostora okolo novih prozora.

Client
Privatni investitor
Date
Februar 2022.
Services
Aluminijumski lučni prozori