Energetska efikasnost i ušteda energije tokom zimskih meseci

energetska efikasnost

Po definiciji, pojam energetska efikasnost podrazumeva racionalnu i efikasnu potrošnju energenata koji se dobijaju eksploatacijom prirodnih resursa kao što su nafta, ugalj, električna energija itd. U nekoj široj teoriji, postoji tri činioca koja utiču na energetsku efikasnost, a to su: smanjenje gubitka energije, efikasnost u korišćenju i transportu energije i, na kraju, efikasna proizvodnja energije. Nas će, u ovom tekstu, zanimati isključivo prvi činilac – smanjivanje energetskih gubitaka, i to naročito u stambenim objektima koji su, ionako, veliki potrošači energije i koji najveći deo energenata koriste uglavnom za zagrevanje i hlađenje prostorija. To pogotovo važi u našoj zemlji, gde je svima poznata činjenica da su naši stambeni objekti, generalno gledano, zastareli i energetski neefikasni. Stare kuće i zgrade, dotrajala stolarija koja uopšte ne zadržava toplotu i kroz koju vetar prolazi kao i da nema prozora – to je više nego česta pojava.

Šta tačno predstavlja termin energetska efikasnost?

Osnovni pojam za razumevanje energetske efikasnosti je prenos toplote, odnosno prelazak toplotne energije sa jednog mesta na drugo. Isto tako je važno imati na umu da toplotna energija uvek prelazi iz toplije sredine u hladniju. Zato u našim domovima, toplota zimi ne nestaje, ona, zapravo, odlazi. Slična stvar se dešava i leti – toplota se prenosi na unutrašnji prostor. Ta količina toplotnih gubitaka zimi i povećanja toplote leti, zajedno sa efikasnošću uređaja za grejanje i hlađenje koji se koriste, ima ključnu ulogu i u finansijskim troškovima koji odlaze za energiju.

Sa druge strane, energetski efikasan stambeni objekat nije samo onaj objekat koji je efikasan pogledu potrošnje energije, već on mora biti efikasan i u smanjenju zagađenja, a i u zaštiti zdravlja i komfora stanara. Zato je planiranje termičkog statusa određenog objekta veoma bitno, jer je direktno povezano sa potrošnjom energije i zagađenjem, i ima za cilj poboljšanje celokupnog dizajna objekta, a naročito sistema za zagrevanje, hlađenje i provetravanje objekta. Ovakva praksa može, na duži rok, eliminisati takozvane „bolesne građevine“. Ovakve građevine mogu, osim termičke neugodnosti, prouzrokovati i različite tegobe, počev od alergija do težih hroničnih oboljenja.

Uloga stolarije i prozora u uštedi energije

Glavna funkcija prozora je da propuštaju dnevnu svetlost i omogućavaju provetravanje, ali i da omoguće vizuelni kontakt sa spoljnim svetom. Po nekim istraživanjima, najslabija tačka svakog stambenog objekta, kad je toplota u pitanju, su upravo prozori. Iz tog razloga, prozori mogu značajno smanjiti energetsku efikasnost nekog prostora; zavisno od broja i veličina prozora na objektu, oni mogu uticati na gubitke čak i do 40-50% energije. Međutim, postavljanjem kvalitetne PVC stolarije ili ALU stolarije sa dobrim koeficijentima toplotne provodljivosti možete rešiti ogroman deo problema sa gubitkom toplote u vašem objektu i, pri tom, uštedeti ne tako zanemarljivu svotu novca, barem tokom zimskog perioda.

Iz ugla energetske efikasnosti, okvir i materijal od kojeg su izrađeni prozori treba biti što je manje moguće termalno provodljiv. Koeficijent termalne provodljivosti se meri brzinom kojom se toplota kreće kroz neki objekat iz područja visoke temperature do područja niže temperature. Materijali koji sadrže vrlo zbijene molekule dozvoljavaju bržu propustljivost toplote. Iz tog razloga, drvo i PVC imaju bolju, odnosno manju termalnu provodljivost nego aluminijum, koji je metal sa gusto zbijenim molekulima i zato brže provodi toplotu.

PVC stolarija kao najbolji izbor za uštedu energije

PVC stolarija je, u ovom slučaju, preporučljiv izbor iz više razloga; prvi razlog je što ova vrsta prozora dolazi sa duplim staklom, a postoji i opcija sa trostrukim staklom. Sa duplim staklom se gubi mnogo manje toplote kroz prozore, tako da značajno možete smanjiti utrošak energije u vašem domu. Iz tog razloga, ovo rešenje smanjuje kako i iznos računa za struju, tako i emisiju štetnih gasova, a PVC stolarija takođe pruža i odličnu zvučnu izolaciju.

Još jedan od razloga zašto su PVC prozori najbolji izbor za energetsku efikasnost je i ram koji ima ključnu ulogu u toplotnoj izolaciji. Profili PVC prozora su najbolje ocenjeni u uporedbi sa aluminijumskim i drvenim prozorima. Oni imaju bolje izolacione karakteristike i zato mogu znatno da umanje troškove grejanja. Izolacione sposobnosti posebno dolaze do izražaja kada se koriste u kombinaciji sa trostrukim staklima. Energetskoj efikasnosti doprinosi i poseban način proizvodnje i sastavljanja delova ramova, koji se specijalnim tehnikama lepe jedan na drugi, tako da ne postoje mali otvori kroz koje vazduh može da cirkuliše.

Poslednji, ali nikako ne i najmanje važan razlog za dominantnost PVC stolarije je i taj što donose veliku uštedu pri kupovini i tokom veka trajanja. Ramovi od drveta su otprilike oko 30-40% skuplji od PVC profila, a takođe i profili od aluminijuma, koji su verovatno najskuplje rešenje. Takođe, finansijski troškovi su značajno umanjeni i ako se uzme u obzir visok potencijal uštede energije i dugovečnost PVC stolarije.

Ostavite odgovor

kako možemo da vam pomognemo?

Kontaktirajte nas na broj telefona 064/1747-777 ili zatražite ponudu popunjavanjem formulara

Nisam mogao da verujem koliko toplije može biti u kući kad se zamene dotrajali prozori! Sva sreća da sam to uradio, jer sad štedim na grejanju pošto mi više ne duva sa svih strana i temperatura u sobama se ne rasipa kao nekad.

Petar Ćirić
Novi Beograd

Želite kvalitetnu PVC stolariju ili ALU stolariju za Vaš dom?